UBI旺铺出租
UBI旺铺出租
9小时前   82181775   S$1,500
婚纱店转让
婚纱店转让
6天之前   91805568
摊位转让
摊位转让
8天之前   81843247   S$8,000
乌节路旺铺出租
乌节路旺铺出租
25天之前   94511708   S$2,080
美容院出顶
美容院出顶
26天之前   96186930
Ghim Moh Link Blk 25 #01-02
Ghim Moh Link Blk 25 #01-02
34天之前   96937066   S$1,000
美发店出让或合作
美发店出让或合作
57天之前   90218890   S$11,111
Marine parade 摊位转让
Marine parade 摊位转让
105天之前   81145493   S$3,500
顶让餐馆
顶让餐馆
133天之前   98739264
Bugis 旺铺转租
Bugis 旺铺转租
136天之前   81007258   S$8,000
Jurong Point Mall 旺店出顶
Jurong Point Mall 旺店出顶
143天之前   87521871   S$5,000
Bugis旺铺出租
Bugis旺铺出租
143天之前   81007258   S$8,000
美容院转让
美容院转让
145天之前   96186930
乌节路豪杰大夏旺铺出租
乌节路豪杰大夏旺铺出租
146天之前   94511708   S$2,380
乌节路店面出租
乌节路店面出租
146天之前   94511708   S$2,500
乌节路旺铺出租
乌节路旺铺出租
147天之前   94511708   S$2,380
Bugis 旺铺转租
Bugis 旺铺转租
148天之前   81007258   S$8,000

狮城新闻